Køge Nord Privatskole

I forbindelse med Køge Kommunes forslag om at lukke Højelse Skole har forældreinitiativet Bevar Højelse Skole blandt mange andre grupper oprettet en ”Privatskolegruppe”. Den skal se på alternativer til Kirstinedalsskolen, hvis Køge Kommune fastholder at lukke Højelse Skole.
Læs mere HER.

Idégrundlag

Privatskolegruppen har lavet et udkast til de værdier, vi forslår ligger til grund for Køge Nord Privatskole. Formålet er at skabe en sund skole med sunde værdier, fri for mobning, med kreative elever, der opnår et højt fagligt niveau, og hvor undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov. Læs mere om forslaget her på siden.Idégrundlag

Vi vil skabe en skole, som tilgodeser det hele menneske, læring for livet, og at man er en del af et forpligtende fællesskab med plads til mangfoldighed. Det enkelte barn rustes til at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet og ser muligheder. En skole med et trygt miljø – da trivsel og tryghed er en forudsætning for udvikling og læring. At skabe rammerne, som giver mulighed for faglighed, læring sammen med livsglæde og leg, udmøntet i et fællesskab mellem skole, forældre og elever. Børnenes trivsel og dannelse er en fælles opgave. Vi lærer og udvikler os i relationer med andre. Der skal være dialog og åbenhed, således at respekt for hinanden og fællesskabet, tryghed, tillid og rummelighed er grundtanken.


Hvordan?

Gennem anerkendelse vil vi skabe et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor børnene i samspil med voksne lærer at videreudvikle deres færdigheder til at blive selvstændige og få handlekompetencer. Børnene rustes bedst muligt til den teknologiske fremtid, hvilket betyder, at IT, høj faglighed og indsigt skal være i fokus, således at skolen placerer sig højt i kommunalt regi. Skabelse af læringsrum, som udnytter børnenes egne forudsætninger og støtter op omkring den enkeltes læring. Vi ønsker at udfordre det enkelte barn på eget niveau såvel fagligt som socialt og i forhold til fællesskabet. Større tværfaglig sammenhæng i undervisningen med inddragelse af de musiske, kreative og praktiske fag, som er med til at skabe en vifte af alsidige tilgange til læring i sammenhæng med den boglige indgangsvinkel.


Fra børnehave til skole

I denne sammenhæng er målet at bevare det velfungerende og meget vigtige brobygningsforløb med Ærtebjerghave Børnecenter, hvor årets kommende skolebørn i en overgangsfase er på korte besøg på skolen, så de får en tryghed omkring stedet. Samtidig er der i børnehaven opmærksomhed på barnets overordnede skoleparathed. Jf. ligeledes nedenstående, som er et uddrag af ”Brobygning til Skole og SFO” hentet fra www.aebc.dk

”Inden barnet skal starte i SFO den 1. april, afholder Ærtebjerghave Børnecenter et møde med både SFO og skole, hvor en mundtlig overlevering finder sted. Overleveringen tager udgangspunkt i en række punkter bl.a. trivsel, samarbejdsevne og koncentration, hvilket giver SFO og skole et billede på det enkelte barns kompetence og ressourcer.”